Regulamin terenu

  1. Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.
  2. Wnoszenie aparatów  fotograficznych, magnetofonów, kamer  video  itp. Sprzętu nagrywającego, alkoholu , narkotyków , broni oraz przedmiotów szklanych jest zabronione.
  3. Służba porządkowa ma prawo w uzasadnionych przypadkach do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na imprezie.
  4. Osoby zakłócające prawidłowy przebieg imprezy zostaną usunięte przez służby porządkowe i przekazane Policji lub Straży Miejskiej.
  5. Osoby przebywające na imprezie zobowiązane są do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych , pożarowych i sanitarnych.
  6. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu.