REJESTRACJA WOLONTARIUSZY WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU iWOLONTARIUSZ
na stronie www.iwolontariusz.wosp.org.pl po założeniu konta,  aby dołączyć do naszego sztabu należy wpisać indywidualny TOKEN  – informacje jak go otrzymać znajdziesz poniżej:

RESTRACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH – do 30 listopada 2022
informacje w pliku pdf – pobierz

szkoły, hufce, inne grupy zorganizowane

RESTRACJA WOLONTARIUSZY INDYWIDUALNYCH

🔴 zgłoszenia należy kierować wyłącznie na adres: damian (@) wosp.bydgoszcz.com

🔴 W mailu należy zamieścić: Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres szkoły/miejsca pracy, zdjęcie do identyfikatora

🔴 W odpowiedzi otrzymasz TOKEN do rejestracji na stronie
W przypadku osób niepełnoletnich konto zakłada rodzic lub opiekun prawny!
Niepoprawne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
Na wasze maile czekamy do 30 grudnia

 


WAŻNE!
Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. Dlaczego? Ponieważ osoba, której dane zostają wprowadzone do bazy danych musi wyrazić na to zgodę. Osoba niepełnoletnia TOKEN powinna przekazać swojemu opiekunowi prawnemu / rodzicowi.


Regulamin Wolontariusza 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator (dalej zwanym „ID”) zbiórki publicznej 31. Finału WOŚP i zaplombowaną puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Każdy Wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 31. Finałem WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia 2023 r. w godz. 00:00 – 24:00.
Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do sztabu jako Wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (poprzez które można się z nią kontaktować), a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Sztabu Imprezy Zamkniętej lub zgłoszonego Wydarzenia Imprezy Zamkniętej 31. Finału WOŚP.
4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
6. Wolontariusz, który nie ukończył 16-go roku życia, kwestuje w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.
7. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości. Wolontariusz kwituje swoim podpisem wysokość zebranej przez siebie kwoty na zbiorczym zestawieniu, potwierdza zebraną kwotę na swoim koncie w iwolontariusz.wosp.org.pl lub poprzez przesłany drogą elektroniczną link.
11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń – podziękowań dla wolontariuszy. Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału. Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających, iż dana osoba była wolontariuszem.
12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza. W takim
przypadku należy dopilnować, aby wolontariusz został rozliczony na sumę uzyskaną ze wszystkich puszek z którymi kwestował.
13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.
16. Wolontariusz zobowiązuje się stosować do obowiązujących zaleceń i przepisów epidemiologicznych.