INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW GRUP – 30 FINAŁ

PLIK DO POBRANIA

Zapisy dla wolontariuszy chcących kwestować podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy będą w pierwszej kolejności przyjmowane tylko i wyłącznie od grup zorganizowanych tzn. Szkół, Uczelni, ZHP, Stowarzyszeń, Fundacji, Młodzieżowych Domów Kultury itp. W późniejszej kolejności będziemy przyjmować zgłoszenia indywidualne , powiadomimy o tym kiedy to nastąpi na naszych social mediach.

Grupa zorganizowana kwestująca musi mieć pełnoletniego opiekuna , który zgłasza grupę do nas ,a zgłoszenie grupy (razem z podaniem ilości wolontariuszy w tytule e-maila prosimy wpisać „ZGŁOSZENIA GRUPY”) należy przesłać na adres:

zgloszenia(@)wosp.bydgoszcz.com

Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia Sztab skontaktuje się z opiekunem grupy ,o formie kontaktu decyduje sztab – zalecany kontakt pośredni np: online.

Rejestracja wolontariuszy odbywać się będzie wyłącznie online!

Rekrutacja online – wolontariusz ma możliwość zgłoszenia się za pomocą strony iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc i założenie konta opiekuna wolontariusza. Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem.

Nasz sztab wykorzystuje podczas rejestracji tokeny, czyli specjalne kody. Otrzymacie je  od waszego opiekuna grupy wolontariuszy.

Jak to działa?

1. Opiekun grupy dostaje od sztabu określona ilość TOKENÓW,i przekazuje wam.

2. Rejestrujesz się na www.iwolontariusz.wosp.org.pl (podajesz swoje dane i dodajesz zdjęcie)

3. Po zalogowaniu na https://iwolontariusz.wosp.org.pl wpisujesz w wyszukiwarkę swój TOKEN. Wynikiem jest nasz sztab. Możesz się do niego zgłosić.

4. Po przesłaniu zgłoszenia musisz poczekać na sprawdzenie jakości Twojego zdjęcia.

5. Sztab skontaktuje się z opiekunem grupy w celu zweryfikowania poprawności Twoich danych .

W ten sposób na https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ może zarejestrować się osoba pełnoletnia.

Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. Dlaczego? Ponieważ osoba, której dane zostają wprowadzone do bazy danych musi wyrazić na to zgodę. Osoba niepełnoletnia TOKEN powinna przekazać swojemu opiekunowi prawnemu ( rodzice ).

Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem.

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do zgłoszenia grupy zorganizowanej wolontariuszy.

Do prawidłowego odczytu i wypełnienia dokumentów będzie potrzebny program do odczytywania pdf-ów (np. Adobe Reader). Proszę dokładnie się z nimi zapoznać i wypełnione dostarczyć do naszego Sztabu. 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY

REGULAMIN ZGŁOSZENIA GRUPY

Regulamin Wolontariusza 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 29. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 29. Finałem WOŚP, który odbędzie się 31 stycznia 2021  r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego poprzez które można się z nią kontaktować, a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
 3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 29. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.
 4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
 5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi –nie kwestuje „pukając do drzwi”.
 6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.
 7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
 9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
 10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
 11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.
 12. Wciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.
 13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
 14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
 15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.